ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Το Τμήμα της Κοινωνικής Εργασίας αποτελεί αυτόνομο τμήμα και υπάγεται στην Ιατρική Υπηρεσία

 

Ο Ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στο Νοσοκομείο

Το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού είναι ένα κατεξοχήν ανθρωπιστικό επάγγελμα και στηρίζεται στην Κοινωνική Εργασία εφαρμόζοντας τις μεθόδους της Κοινωνικής Εργασίας με Άτομο, με Ομάδες και με Κοινότητα.

Πρώτο μέλημα του κοινωνικού λειτουργού είναι η επαφή με τον εισερχόμενο ασθενή και τους συγγενείς του για τη συμπλήρωση του κοινωνικού ιστορικού με τη διαδικασία της συνέντευξης είτε από τον ασθενή, είτε από την οικογένειά του. Συλλέγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και φέρνει στη διεπιστημονική ομάδα την κοινωνική διάσταση κάθε περίπτωσης, τους κοινωνικούς παράγοντες που επηρέασαν στην εκδήλωση του προβλήματος καθώς και τα κοινωνικά προβλήματα που πιθανόν θα ακολουθήσουν μελλοντικά.

Συμμετέχει στην διεπιστημονική ομάδα (ιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, φυσιοθεραπευτές κ.α.) και αναπτύσσει κάθε δραστηριότητα για την επιτυχία του κοινού σκοπού της θεραπείας και της διατήρησης της υγείας.

Συμβάλλει στο διαγνωστικό και θεραπευτικό έργο των ιατρών με τη λήψη στοιχείων που αφορούν την προσωπικότητα του ασθενούς, το κοινωνικό περιβάλλον, τις συνθήκες διαβίωσης, και τις ενδοοικογενειακές σχέσεις.

Προετοιμάζει και υποστηρίζει τον ασθενή ώστε να δεχτεί και να κατανοήσει την ανάγκη για εισαγωγή στο νοσοκομείο.

Βοηθά τους νεοεισερχόμενους ασθενείς για την ομαλή προσαρμογή τους στο περιβάλλον του νοσοκομείου.

Στοχεύει στην προσαρμογή του νοσηλευομένου στο νοσοκομείο και στη συναισθηματική του εκφόρτιση.

Συζητά τόσο με τον ασθενή όσο και με τα μέλη του ενδοοικογενειακού του περιβάλλοντος ώστε να εξομαλυνθούν τα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, αλλά και να αποκτήσει ο ασθενής εμπιστοσύνη προς τους επαγγελματίες υγείας προκειμένου να συνεργαστεί και να ακολουθήσει την απαραίτητη θεραπεία.

Παρέχει ειδικές κοινωνικές υπηρεσίες υποστηρικτικού, ενημερωτικού, συμβουλευτικού και επιβοηθητικού χαρακτήρα στους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Ανακουφίζει την οικογένεια από όλα τα συναισθήματα που έχουν δημιουργηθεί στα μέλη από την εμφάνιση της νόσου (σοκ, άγχος, φόβος, αγωνία, πανικός, θυμός, οργή, ενοχές. απογοήτευση κ.α.).

Βοηθά την οικογένεια να ανασυντάξει τις δυνάμεις της γύρω από την πραγματικότητα ώστε να είναι σε θέση να την αντιμετωπίσει.

Παρέχει πληροφορίες για τις διαδικασίες πιστοποίησης αναπηρίας, προνοιακές και ασφαλιστικές παροχές ή παροχές κοινωνικής φροντίδας.

Μεριμνά για τη συνεργασία και τον συντονισμό του προσωπικού των διαφόρων υπηρεσιών του συστήματος υγείας, τις οποίες πιθανόν να χρησιμοποιεί ο ασθενής (π.χ. Πρόνοια, Κ.Α.Π.Η. , "Βοήθεια στο Σπίτι", ξενώνες, γηροκομείο κ.α.).

Κινητοποιεί τον εξυπηρετούμενο και το περιβάλλον του.

Προετοιμάζει τον ασθενή για την επάνοδό του και την ομαλή επανένταξή του στο οικογενειακό, εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Ο Κοινωνικός Λειτουργός αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της νοσοκομειακής και μετανοσοκομειακής φροντίδας του νοσηλευομένου και φροντίζει να συνεχιστεί η σχέση ασθενούς με το νοσοκομείο για όσο χρειάζεται.

 

 Άτομα-Ασθενείς ή συγγενικά πρόσωπα που απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία

- Ανασφάλιστοι ή άποροι ασθενείς

- Άτομα με έντονα οικονομικά προβλήματα

- Κακοποιημένες γυναίκες- Ενδοοικογενειακή βία

- Ασθενείς με χρόνια νοσήματα

- Ασθενείς με προβλήματα ψυχικής υγείας

- Οικονομικοί μετανάστες

- Μοναχικοί υπερήλικες

- Απόπειρες αυτοκτονίας

- Απώλεια- Πένθος

- Χρήση τοξικών ουσιών- αλκοόλ

- Άτομα που φροντίζουν τον ασθενή

- Παιδική προστασία

 

 

 Πως μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κοινωνική Υπηρεσία

 - Μετά από παραπομπή από ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό

- Με δική σας πρωτοβουλία

           

 

 

  Στοιχεία επικοινωνίας

  Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους κοινωνικούς λειτουργούς στο :   

  τηλ 2461352643

  Δευτέρα έως Παρασκευή

  ώρες 7:00 έως 15:00

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ