ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Εισαγωγή-Εξιτήριο-Πληρωμές


Η εισαγωγή κάθε Ασθενή γίνεται από το Γραφείο Κίνησης καθώς και από το ειδικό γραφείο που λειτουργεί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών των Εξωτερικών Ιατρείων μέχρι τις 11.00 μμ. (Τηλ. Επικοινωνίας: 2461352652)

Ο ασθενής χρειάζεται να προσκομίσει την γνωμάτευση του ιατρού του Νοσοκομείου και το βιβλιάριο ασθενείας του.

Εάν ο ασθενής είναι ασφαλισμένος σε κάποιο ασφαλιστικό φορέα Υγείας, η Νοσηλεία του καλύπτεται πλήρως, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία που αφορά τα Δημόσια Νοσοκομεία.

Οι ανασφάλιστοι Έλληνες που έχουν ΑΜΚΑ υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4368/2016 και απαλλάσσονται από την υποχρέωση των εξόδων Νοσηλείας.

Οι ανασφάλιστοι Αλλοδαποί, εφόσον προσκομίσουν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα (άδεια παραμονής- αίτηση άδειας παραμονής στην Ελλάδα) που χρειάζονται, υπάγονται και αυτοί στον Ν. 4368/2016 και απαλλάσσονται από την υποχρέωση πληρωμής των εξόδων Νοσηλείας.

Οι ασθενείς που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης και είναι σε ισχύ απαλλάσσονται από την υποχρέωση πληρωμής των εξόδων Νοσηλείας λόγω κάλυψης αυτών από το Ταμείο ασφάλισης τους.

Τονίζεται δε ότι θα πρέπει να προσκομίζουν την κάρτα αυτή κατά την εισαγωγή τους στο Νοσοκομείο. (χρειάζεται φωτοτυπία).

Υποχρεούνται να πληρώσουν έξοδα Νοσηλείας όσοι δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ή τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (‘Έλληνες-Αλλοδαποί).

Τα Εισιτήρια-Εξιτήρια εκδίδονται από το γραφείο Κίνησης Ασθενών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από το Ειδικό Γραφείο που λειτουργεί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών εκδίδονται εκτός του καθημερινού ωραρίου και κατά τις απογευματινές ώρες της ημέρας έως τις 11.00μμ καθώς επίσης τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες.

Ενημέρωση για κόστος Νοσηλείας ανασφαλίστων δίδεται από το Αρμόδιο γραφείο Νοσηλίων στο τηλέφωνο 2461352632.

Για δαπάνες περίθαλψης ΔΥ-Στρατιωτικών: Αφορά μόνο τα άμεσα μέλη ασφάλισης

Οι άμεσα ασφαλισμένοι Στρατιωτικοί κατά την εισαγωγή τους στο Νοσοκομείο να προσέρχονται στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών με το Βιβλιάριο Ασφάλισης τους προκειμένου να καλυφθεί το κόστος Νοσηλείας από το ταμείο τους.

Υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Νοσοκομείο σύμφωνα με την Ν.Δ.Α. 16/1984 τα εξής:

 

Α. Εντολή βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης θεωρημένη από τον Ελεγκτή Ιατρό.

Β. Έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση Υγειονομικού (Να ενημερώνεται η μονάδα να αποστέλλει στην ΜΕΡΥΠ/ΔΥΓ αίτημα έγκρισης Νοσηλείας).

 

 

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ