ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διοίκηση Νοσοκομείου

Διέπεται από:

1.        Την από 10-4-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Υγείας (ΦΕΚ 1259/11-4-2012 τ. Β΄) «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ».

2.        Τις διατάξεις του άρθρου 165 του Ν. 4600/2019 «Επαναφορά διοικητικής και περιουσιακής αυτοτέλειας σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.» (ΦΕΚ Α΄43/9-3-2019).

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» συγκροτήθηκε με την αριθμ. Γ4β/15266/14-04-2022 Απόφαση του Υπουργού Υγείας

(Φ.Ε.Κ. 344/28-04-2022 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) και την αριθμ. Γ4β/οικ.10236/17-02-2023 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (Φ.Ε.Κ. 172/28-02-2023 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.)

 Πρόεδρος: Δημήτριος Σιόλιος

Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Μπαντής

Τακτικά Μέλη:

 1. Δημήτριος Σιόλιος
 2. Αθανάσιος Μπαντής
 3. Λάζαρος Μαλούτας
 4. Αναστασία Καρυπίδου
 5. Ναούμ Κράλλιας
 6. Νικόλαος Κατσίρης
 7. Μαλαματή Καλώτα

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Ελένη Διαμαντίδου
 2. Αναστάσιος Σιδηράς
 3. Δημήτριος Κοζιάκης
 4. Ευαγγελία Καρακούλα
 5. Ολυμπία Πλιάχα
 6. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος

 

Το Β΄ κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νοσοκομείων, αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, με έδρα το Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο»

(υπαγόμενες υπηρεσίες: Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο» & Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»), συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. Α1β/Γ.Π.2140/28-2-2023 απόφαση του Υπουργείου

Πρόεδρος: Ευδοξία Γιαννοπούλου με αναπληρώτρια Πρόεδρο Μαλαματή Καλώτα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαλαματή Καλώτα
 2. Ευδοξία Γιαννοπούλου
 3. Ανδρέας Ανδρεόπουλος
 4. Κωνσταντινιά Αποστολίδου
 5. Σοφία Κεσίδου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Νικόλαος Γκιάτας
 2. Περικλής Κοσμολιάπτσης
 3. Δημήτριος Παπαζίδης
 4. Ιωάννης Παπαστέργιος
 5. Αικατερίνη Μπερντένη

 

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ