ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαχείριση Αποκλειστικών

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση Αποκλειστικής Νοσοκόμου, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

πρέπει να είναι εφοδιασμένη με άδεια εργασίας, να συμπεριλαμβάνεται στον ονομαστικό πίνακα που είναι αναρτημένος στο νοσηλευτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 της αρίθμ. 11120/1999 «καθορισμός αποδοχών αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων όλης της χώρας» (ΦΕΚ 461/Β) κοινής υπουργικής απόφασης και να διαθέτει προϋποθέσεις και προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 αρθρ.18 Ν.2519/97.

Ως εκ τούτου η διάθεση της Αποκλειστικής Νοσοκόμου γίνεται μόνο από τον ονομαστικό πίνακα και δεν επιτρέπεται να καλούνται από Ιδιωτικά γραφεία συμβούλων εργασίας σε απευθείας συνεννόηση με τον εργοδότη - ασθενή.

Για το λόγο αυτό απευθυνθείτε στο Νοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής.

 

ΗΜΕΡΙΣΙΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

 

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣ ΚΛΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

 

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

 

ΚΑΡΤΕΛΑΚΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ