ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Παρελθόντα Διοικητικά Συμβούλια

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Το πρώτο Συμβούλιο συνεστήθη στις 9-5-1929 με τίτλο ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και αποτελείτο από τους
1. ΙΩΑΚΕΙΜ                             Μητροπολίτη Κοζάνης                             Πρόεδρος
2. Αστέριο Καραγκούνη             Δήμαρχο Κοζάνης                                 Μέλος
3. Δημήτριο Παδιώτη                Νομίατρο Κοζάνης                                 Μέλος
4. Νικόλαο Ρεπανά          Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου                           Μέλος
5. Γεώργιο Κουπαρούσο            Διευθυντή Νοσοκομείου                       Μέλος

Από το 1936 ύστερα από τον Αναγκαστικό Νόμο 24/1/1936 (ΦΕΚ 51/36) το Νοσοκομείο Διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτο από τους
1. ΙΩΑΚΕΙΜ                            Μητροπολίτη Κοζάνης                              Πρόεδρος
2. Σπύρο Αραπάκη                  Πρόεδρο Πρωτοδικών                            Μέλος
3. Νικόλαο Κανόπουλο        Διευθυντή Δημόσιου Ταμείου                      Μέλος 
4. Κωνσταντίνο Καραπατάκη     Νομομηχανικό                                      Μέλος
5. Ιωάννη Γιαντσούλη         Διευθυντή Υγειονομικού Σταθμού                Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 1953 μέχρι ΙΟΥΛΙΟ 1955
1. Αλέξανδρος Φλώρος            Αντιεισαγγελέας                                     Πρόεδρος
2. Δημήτριος Χρονιάδης      Διευθυντής Εθνικής Τράπεζας                   Μέλος
3. Γεώργιος Γκίμπας                 Φαρμακοποιός                                      Μέλος
4. Ευάγγελος Πασχαλίδης          Ιατρός                                                  Μέλος
5. Αριστοτέλης Τζιαμπίρης        Υπομηχανικός                                      Μέλος
6. Μελπομένη Γκοβεδάρου   Πρόεδρος Φιλόπτωχου
                                                              Αδελφ.Κυριών Κοζάν.               Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1955-1960
1. Θεόδωρος Τανής          Διευθυντής Δημοσίου Ταμείου                       Πρόεδρος
2. Ιωάννης Ιωαννίδης     Προεδ. Ένωσης Γεωργ. Συνεταιρισμών          Αντιπρόεδρος
3. Βασίλειος Φάσσας        Τμηματάρχης Υπουργείου Γεωργίας             Μέλος
4. Μελπομένη Γκοβεδάρου   Πρόεδρος Φιλόπτωχου Αδελφότητας        Μέλος
5. Αριστοτέλης Τζιαμπίρης       Υπομηχανικός                                        Μέλος
6. Βασίλειος Ματιάκης              Δήμαρχος                                              Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 1961
1. Ευθυμίος Νίκου                  Διευθυντής Αγροφυλακής                        Προεδρος
2. Ιωάννης Ιωαννίδης     Προεδ. Ένωσης Γεωργ. Συνεταιρισμών          Αντιπρόεδρος
3. Βασίλειος Φάσσας        Τμηματάρχης Υπουργείου Γεωργίας             Μέλος 
4. Μελπομένη Γκοβεδάρου   Πρόεδρος Φιλόπτωχου Αδελφότητας        Μέλος
5. Αριστοτέλης Τζιαμπίρης       Υπομηχανικός ΤΥΔΚ                              Μέλος
6. Χαράλαμπος Παπαμπλιούρας           Ιατρός                                       Μέλος
7. Βασίλειος Ματιάκης                     Δήμαρχος                                        Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 1962
1. Ευθυμίος Νίκου                  Διευθυντής Αγροφυλακής                        Προεδρος
2. Ιωάννης Ιωαννίδης     Προεδ. Ένωσης Γεωργ. Συνεταιρισμών          Αντιπρόεδρος
3. Βασίλειος Φάσσας        Τμηματάρχης Υπουργείου Γεωργίας             Μέλος
4. Βασίλειος Ματιάκης                     Δήμαρχος                                       Μέλος
5. Χαράλαμπος Παπαμπλιούρας           Ιατρός                                      Μέλος
6. Ιωάννης Θέμελης           Επόπτης Δασοτεχνικής Υπηρεσίας             Μέλος
7. Κωνσταντίνος Χατζηκώστας         Δικηγόρος                                     Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 1963
1. Βασίλειος Ουνουφρίου         Διευθυντής Νομαρχίας                          Πρόεδρος
2. Ιωάννης Ιωαννίδης     Προεδ. Ένωσης Γεωργ. Συνεταιρισμών         Αντιπρόεδρος
3. Σταύρος Ρακιντζής             Υπάλληλος Ταχυδρομείου                       Μέλος
4. Παναγιώτης Σακελαρίδης     Υπάλληλος Νομαρχίας                         Μέλος
5. Χαράλαμπος Παπαμπλιούρας          Ιατρός                                      Μέλος
6. Ευστάθιος Κοταρίδης                 Δικηγόρος                                       Μέλος
7. Βασίλειος Ματιάκης                    Δήμαρχος                                       Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 1964
1. Βασίλειος Ουνουφρίου         Διευθυντής Νομαρχίας                         Πρόεδρος
2. Ιωάννης Ιωαννίδης     Προεδ. Ένωσης Γεωργ. Συνεταιρισμών        Αντιπρόεδρος
3. Σταύρος Ρακιντζής             Υπάλληλος Ταχυδρομείου                      Μέλος
4. Χαράλαμπος Παπαμπλιούρας          Ιατρός                                      Μέλος
5. Ευστάθιος Κοταρίδης                 Δικηγόρος                                       Μέλος
6. Βασίλειος Ματιάκης                    Δήμαρχος                                       Μέλος
7. Αντώνιος Δρακουλαράκος   Τμηματάρχης Νομαρχίας                      Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΩΝ 1965 μέχρι και 15-5-1967
1. Δημήτριος Καραλίβανος             Δικηγόρος                                    Πρόεδρος
2. Γεώργιος Παναγιωτίδης           Έγκριτος πολίτης                            Αντιπρόεδρος
3. Γεώργιος Μπουντιούκος              Ιατρός                                         Μέλος
4. Άννα Καραγκούνη          Υπάλληλος Υπουργείου Πρόνοιας           Μέλος
5. Ιωάννης Κωτίδης                       Γεωπόνος                                     Μέλος
6. Αντώνιος Δρακουλαράκος   Τμηματάρχης Νομαρχίας                    Μέλος
7. Μερκούρης Κυρατσούς              Δήμαρχος                                     Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ από 16-5-1967 μέχρι και το 1969
1. Σπυρίδων Ματσαηδόνης         Πρόεδρος Πρωτοδικών                   Πρόεδρος
2. Θεόδωρος Τανής                  Συνταξιούχος Δημοσίου                     Αντιπρόεδρος
3. Παναγιώτης Κωσταρίδης         Διευθυντής Αγροφυλακής               Μέλος
4. Επαμεινώνδας Σιδηρόπουλος  Οικονομικός Έφορος                     Μέλος
5. Νικόλαος Μπούρας               Τμηματάρχης Νομαρχίας                  Μέλος
6. Ιωάννης Πολυζούλης             Δήμαρχος                                         Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 1970
1. Κωνσταντίνος Βαφόπουλος     Δ/ντής Δ/νσης Γεωργίας                Πρόεδρος
2. Θεόδωρος Τανής                  Συνταξιούχος Δημοσίου                    Αντιπρόεδρος
3. Χαρίσιος Τανής                     Δ/ντής Δημοσίου Ταμείου                  Μέλος
4. Νικόλαος Λάρδας                 Τμημ. Υπηρεσ. Δημοσ. Λογιστ.         Μέλος
5. Νικόλαος Μπούρας               Τμηματάρχης Νομαρχίας                  Μέλος
6. Κωνσταντίνος Πολυζούλης             Δήμαρχος                                Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 1971
1. Κωνσταντίνος Βαφόπουλος         Δ/ντής Δ/νσης Γεωργίας            Πρόεδρος
2. Χαράλαμπος Χαραλαμπόπουλος  Τμηματάρχης Νομαρχίας         Αντιπρόεδρος
3. Νικόλαος Παπαφιλίππου             Μηχανολόγος                             Μέλος
4. Νικόλαος Κλεφτούρης               Υπάλλ. Δημοσίου Ταμείου            Μέλος
5. Μιχαήλ Ναούμ                         Δ/ντής  Δημοσίου Ταμείου              Μέλος
6. Κωνσταντίνος Πολυζούλης             Δήμαρχος                                Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 1972
1. Εμμανουήλ Βογιατζάκης          Δ/ντής Δημοσίου Ταμείου               Πρόεδρος
2. Παύλος Ζαρογουλίδης          Υπάλληλος Οικονομικής Εφορίας     Μέλος
3. Νικόλαος Παπαφιλίππου           Μηχανολόγος                               Μέλος
4. Νικόλαος Κλεφτούρης             Υπάλλ. Δημοσίου Ταμείου              Μέλος
5. Νικόλαος Νικολακόπουλος    Υπάλλ. Τμημ. Κοιν. Πρόνοιας           Μέλος
6. Κωνσταντίνος Πολυζούλης             Δήμαρχος                                Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 1973
1. Αστέριος Παπανικολάου       Επιθ. Στοιχειώδ. Εκπαίδευσης          Πρόεδρος
2. Δημήτριος Παπαθανασίου        Τμηματάρχης Νομαρχίας              Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντίνος Πολυζούλης             Δήμαρχος                                Μέλος
4. Νικόλαος Παπαφιλίππου           Μηχανολόγος                               Μέλος
5. Νικόλαος Νικολακόπουλος    Υπάλλ. Τμημ. Κοιν. Πρόνοιας          Μέλος
6. Λάζαρος Ταρατσίδης              Συνταξιούχος Δημοσίου                  Μέλος
7. Αθανάσιος Γιαννούλας         Υπάλλ. Τμημ. Κοιν. Πρόνοιας           Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 1974
1. Νέστορας Παπακωνσταντίνου        Δικηγόρος                              Πρόεδρος
2. Λάζαρος Ταρατσίδης              Συνταξιούχος Δημοσίου                  Αντιπρόεδρος
3. Δημήτριος Δελιαλής                      Δήμαρχος                                Μέλος
4. Νικόλαος Παπαφιλίππου             Μηχανολόγος                            Μέλος
5. Χαρίσιος Τανής                     Συνταξιούχος  Δημοσίου                 Μέλος
6. Φιλήμων Παύλου                       Οδοντίατρος                               Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 1975
1. Κωνσταντίνος Παπαμιχαήλ              Παιδίατρος                          Πρόεδρος
2. Άννα Καραγκούνη                 Συνταξιούχος Δημοσίου                 Αντιπρόεδρος
3. Γεώργιος Φώσκολος               Τμηματάρχης Νομαρχίας             Μέλος
4. Μαριέττα Παλαμήδους         Υπάλλ. Τμημ. Κοιν. Πρόνοιας         Μέλος 
5. Ιωάννης Γκοβεδάρος                    Δικηγόρος                              Μέλος
6. Ιωάννης Παπαγιάννης                   Δήμαρχος                             Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 1976-1981
1. Ιωάννης Γκοβεδάρος                    Δικηγόρος                             Πρόεδρος
2. Άννα Καραγκούνη                 Συνταξιούχος Δημοσίου               Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Παπαγιάννης                   Δήμαρχος                            Μέλος
4. Μαριέττα Παλαμήδους         Υπάλλ. Τμημ. Κοιν. Πρόνοιας       Μέλος 
5. Μιλτιάδης Ηλιάδης                       Καθηγητής                            Μέλος
6. Ευάγγελος Σιδηράς                        Ιατρός                                 Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 1982
1. Γεώργιος Βουχάρας                    Κτηνίατρος                            Πρόεδρος
2. Δημήτριος Ανδρεάδης                Ιατρός                                    Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Παπαγιάννης                 Δήμαρχος                            Μέλος
4. Αγγελική Νάτσινα                      Νομικός                                  Μέλος
5. Δημήτριος Σίμηνας            Υπάλλ. Τμημ. Κοιν. Πρόνοιας        Μέλος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 1983
1. Γεώργιος Βουχάρας                    Κτηνίατρος                           Πρόεδρος
2. Δημήτριος Ανδρεάδης                Ιατρός                                   Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Παγούνης                    Δήμαρχος                              Μέλος
4. Αγγελική Νάτσινα                      Νομικός                                 Μέλος
5. Δημήτριος Σίμηνας            Υπάλλ. Τμημ. Κοιν. Πρόνοιας       Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 1984
1. Ιωάννης Παγούνης                    Δήμαρχος                             Πρόεδρος
2. Δημήτριος Ανδρεάδης                Ιατρός                                  Αντιπρόεδρος
3. Ηλίας Βλαχόπουλος           Ανώτερος Υπάλληλος ΟΤΕ         Μέλος
4. Αγγελική Νάτσινα                     Νομικός                                 Μέλος
5. Δημήτριος Ευσταθιάδης      Υπάλλ. Τμημ. Κοιν. Πρόνοιας    Μέλος       

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΟΥΣ  1985
1. Πλούταρχος Λεβεντάκης            Ιατρός                                   Πρόεδρος
2. Σπύρος Καζαντζής                    Ιατρός                                     Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντίνος Ταβουλτζίδης      Εκπρόσωπος Εργαζομένων  Μέλος
4. Αγγελική Νάτσινα                     Νομικός                                   Μέλος
5. Ιωάννης Παγούνης                   Δήμαρχος                               Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 1986
1. Πλούταρχος Λεβεντάκης            Ιατρός                                   Πρόεδρος
2. Σπύρος Καζαντζής                    Ιατρός                                     Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντίνος Ταβουλτζίδης      Εκπρόσωπος Εργαζομένων  Μέλος
4. Αγγελική Νάτσινα                     Νομικός                                   Μέλος
5. Ευάγγελος Ρετζέπης                  Δήμαρχος  Σιάτιστας             Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ από το 1987 μέχρι 19/12/1988
1. Πλούταρχος Λεβεντάκης            Ιατρός                                   Πρόεδρος
2. Ηλίας Βλαχόπουλος           Ανώτερος Υπάλληλος ΟΤΕ          Αντιπρόεδρος
3. Δημήτριος Σιμελίδης             Εκπρόσωπος Ιατρών                Μέλος
4. Αικατερίνη Πεσλή                Εκπρόσωπος Εργαζομένων       Μέλος  
5. Αντώνης Τσιγκόιδας            Δήμαρχος Σερβίων                     Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ από 20/12/1988 μέχρι 23/08/1989
1. Πλούταρχος Λεβεντάκης            Ιατρός                                  Πρόεδρος
2. Άννα Λάπου                           Συνταξιούχος Δημοσίου          Αντιπρόεδρος
3. Αικατερίνη Πεσλή                Εκπρόσωπος Εργαζομένων      Μέλος
4. Ιωάννης Αδαμίδης                 Εκπρόσωπος Ιατρών              Μέλος
5. Αντώνης Τσιγκόιδας            Δήμαρχος Σερβίων                    Μέλος
6. Βαρβάρα Ιωαννίδου                Οδοντίατρος                          Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ από 24/08/1989 μέχρι 11/9/1990
1. Ελεονόρα Κούγια                   Τέως Δ/ντρια Σχολής              Πρόεδρος  
2. Ρόζα Ζαρμακούπη                      Φαρμακοποιός                  Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Αδαμίδης                 Εκπρόσωπος Ιατρών             Μέλος
4. Αικατερίνη Πεσλή                Εκπρόσωπος Εργαζομένων     Μέλος  
5. Ιωάννης Παγούνης                   Δήμαρχος                            Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ από 12/09/1990 μέχρι 14/09/1992
1. Βασίλειθος Βύζας                          Ιατρός                             Πρόεδρος
2. Γεώργιος Σβώλης                         Έμπορος                         Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Αδαμίδης                 Εκπρόσωπος Ιατρών             Μέλος
4. Αικατερίνη Πεσλή                Εκπρόσωπος Εργαζομένων     Μέλος
5. Δημήτριος Πλιάτσιος              Πολιτικός Μηχανικός              Μέλος
6. Χρήστος Μπαλαμπανίδης           Οικονομολόγος                 Μέλος
7. Πάρις Κουκουλόπουλος               Δήμαρχος                        Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ από 15/09/1992 μέχρι 21/12/1993
1. Ιωάννης Ταρατσίδης                   Ιατρός                                  Πρόεδρος
2. Ελεονόρα Κούγια               Τέως Δ/ντρια Σχολής                    Αντιπρόεδρος
3. Δημήτριος Πλιάτσιος              Πολιτικός Μηχανικός                Μέλος
4. Κωνσταντίνος Τιάλιος   Πρ.Περιφ Ένωσ Επιμελητ.Δυτ.Μακ.  Μέλος
5. Γεώργιος Γκόγκος            Εκπρόσωπος   Ιατρών                   Μέλος
6. Θεοδώρα Ζιούζιου        Εκπρόσωπος Εργαζομένων              Μέλος
7. Πάρις Κουκουλόπουλος               Δήμαρχος                           Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ από 22/12/1993 μέχρι 31/10/1994
1. Θεόδωρος Ταρνανίδης               Οδοντίατρος                        Πρόεδρος
2. Αργύρης Δούσιος                      Οδοντοτεχνίτης                     Αντιπρόεδρος
3. Σούλα Βακωνάκη                      Δικηγόρος                             Μέλος
4. Ελευθέριος Παπανικολάου          Υπάλληλος ΔΕΗ                 Μέλος
5. Γεώργιος Γκόγκος            Εκπρόσωπος   Ιατρών                  Μέλος
6. Θεοδώρα Ζιούζιου        Εκπρόσωπος Εργαζομένων             Μέλος
7. Πάρις Κουκουλόπουλος               Δήμαρχος                          Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ από 1/11/1994 μέχρι 30/05/1995
1. Θεόδωρος Ταρνανίδης             Οδοντίατρος                          Πρόεδρος
2. Αργύρης Δούσιος                    Οδοντοτεχνίτης                      Αντιπρόεδρος
3. Σούλα Βακωνάκη                    Δικηγόρος                               Μέλος
4. Ελευθέριος Παπανικολάου        Υπάλληλος ΔΕΗ                   Μέλος
5. Βικτωρία Λέττα                       Εκπρόσωπος Ιατρών              Μέλος
6. Ιωάννης Βαρτζής                    Εκπρόσωπος Εργαζομένων   Μέλος
7. Πάρις Κουκουλόπουλος               Δήμαρχος                          Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ από 31/05/1995 μέχρι 04/12/1996
1. Βασίλειος Ροδακινιάς               Μηχανικός Π.Ε.                    Πρόεδρος
2. Νικόλαος Πηλαλίδης               Τεχνικός Π.Ε.                         Αντιπρόεδρος
3. Πλούταρχος Λεβεντάκης            Ιατρός                                 Μέλος
4. Νικόλαος Κατσαούνης              Καθηγητής                           Μέλος
5. Βικτωρία Λέττα                       Εκπρόσωπος Ιατρών            Μέλος
6. Ιωάννης Βαρτζής                    Εκπρόσωπος Εργαζομένων Μέλος
7. Πάρις Κουκουλόπουλος            Δήμαρχος                           Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ από 5/12/1996 μέχρι 30/09/1998
1. Βασίλειος Ζέρβας                   Οδοντίατρος                          Πρόεδρος
2. Απόστολος Τσικουρώνας       Αρχιτέκτονας                         Αντιπρόεδρος
3. Γεώργιος Γκάσταρης              Ιατρός                                    Μέλος
4. Ιωάννης Παπαγεωργίου         Οικονομολόγος                      Μέλος
5. Σωτήρης Σοφολόγης           Εκπρόσωπος Ιατρών                Μέλος
6. Οδυσσέας Αναστασιάδης     Εκπρόσωπος Εργαζομέων     Μέλος
7.  Πάρις Κουκουλόπουλος            Δήμαρχος                          Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ από 01/10/1998 μέχρι 31/01/1999
1. Βασίλειος Ζέρβας                   Οδοντίατρος                        Πρόεδρος
2. Απόστολος Τσικουρώνας       Αρχιτέκτονας                        Αντιπρόεδρος
3. Σούλα Βακωνάκη                    Δικηγόρος                           Μέλος
4. Ιωάννης Παπαγεωργίου         Οικονομολόγος                   Μέλος
5. Σωτήρης Σοφολόγης           Εκπρόσωπος Ιατρών             Μέλος
6. Οδυσσέας Αναστασιάδης     Εκπρόσωπος Εργαζομέων  Μέλος
7. Πάρις Κουκουλόπουλος            Δήμαρχος                        Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ από 1/12/1999 μέχρι 24/07/2000
1. Βασίλειος Ζέρβας                   Οδοντίατρος                       Πρόεδρος
2. Απόστολος Τσικουρώνας       Αρχιτέκτονας                       Αντιπρόεδρος
3. Σούλα Βακωνάκη                    Δικηγόρος                          Μέλος
4. Ιωάννης Παπαγεωργίου         Οικονομολόγος                  Μέλος
5.Πλούταρχος Λεβεντάκης            Ιατρός                              Μέλος
6. Οδυσσέας Αναστασιάδης     Εκπρόσωπος Εργαζομέων  Μέλος
7. Πάρις Κουκουλόπουλος            Δήμαρχος                        Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ από 25/07/200 μέχρι 31/05/2001
1. Απόστολος Τσικουρώνας       Αρχιτέκτονας                      Πρόεδρος
2. Ιωάννης Παπαγεωργίου         Οικονομολόγος                   Αντιπρόεδρος
3. Θεοδόσης Θεοφανίδης            Δικηγόρος                        Μέλος
4. Σούλα Βακωνάκη                    Δικηγόρος                         Μέλος
5. Σωτήρης Σοφολόγης           Εκπρόσωπος Ιατρών           Μέλος
6. Οδυσσέας Αναστασιάδης     Εκπρόσωπος Εργαζομέων Μέλος
7. Πάρις Κουκουλόπουλος            Δήμαρχος                       Μέλος

Μετά το 2001 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο εκάστοτε Διοικητής
2001-2002     Νικολαος Κίτσιου
2002-2004     Ευθύμιος Σταυρόπουλος
2004-2010     Παναγιώτης Μπογιατζίδης
2010-2011     Νικόλαος Κίτσιου
2011-2012     Δημήτριος Αμπάζης

Από το 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο των Νοσοκομείων Κοζάνης και Πτολεμαίδας είναι κοινό
2012-2013     Αναστασία Μπούρτσου     Κοινή Πρόεδρος Δ.Σ.
2013-σήμερα      Γεώργιος Παύλου          Κοινός Πόεδρος Δ.Σ.                 
 

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ