ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Μέτρηση Σακχάρου Τριχοειδικού Αίματος

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ:ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή -Ορισμοί Οι φυσιολογικές τιμές του σακχάρου αίματος κυμαίνονται απο 60 έως 100 mg/dl. Η τιμή σακχάρου αίματος μετά το φαγητό αυξάνεται φυσιολογικά έως 140 mg/dl.Τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2 εμφανίζουν τιμές σακχάρου χαμηλότερες ή υψηλότερες απο το φυσιολογικό.

ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ Η ελάττωση των επιπέδων του σακχάρου του αίματος <60mg/dl, που εκδηλώνεται με συγκεκριμένα συμπτώματα και σημεία.

ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑ Η αύξηση των επιπέδων του σακχάρου του αίματος >200mg/dl που εκδηλώνεται με πολυουρία, πολυδιψία, πολυφαγία, αδυναμία και κόπωση,κυρίως σε τιμές >250-300 mg/dl. Οι υψηλές τιμές του σακχάρου αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως,είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε επείγουσα (υπεργλυκαιμία χωρίς κετοξέωση,κετοξέωση,υπερωσμωτικό μη κετωτικο κώμα).

ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ Συσκευή που προορίζεται για τη μέτρηση των επιπέδων του σακχάρου (mg/dl ή mmol/l) σε δείγμα τριχοειδικού αίματος, με ειδικές ταινίες ελέγχου.Ο μετρητής είναι αξιόπιστος,όταν ακολουθείται η σωστή διαδικασία μετρησης.

ΕΥΘΥΝΕΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο νοσηλευτής είναι υπεύθυνος για

-Τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του μετρητή σακχάρου

-Τη σωστή μέτρηση του σακχάρου

-Την καταγραφή των τιμών σακχάρου στο ειδικό διάγραμμα

-Την ενημέρωση του ιατρού για την τιμή του σακχάρου

-Τη χορήγηση ινσουλίνης εφόσον απαιτείται,σύμφωνα με την ιατρική οδηγία

-Την παρακολούθηση του ασθενή

4.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

  • Μέτρηση του σακχάρου πριν τη χορήγηση ινσουλίνης στον ασθενή

  • Χορήγηση ινσουλίνης μετά απο ιατρική οδηγία

  • Τήρηση του διαιτολογίου και των ωρών σίτισης του ασθενή

  • Ενημέρωση του ιατρού σε περίπτωση αλλαγής της κλινικής εικόνας του ασθενή ή σε περίπτωση που οι σακχάρου αποκλίνουν απο τις φυσιολογικές

  • Εφαρμογή της υγιεινής των χεριών

  • Τήρηση των βασικών προφυλάξεων επαφής

  • Καθαρισμός των υπολειμμάτων αίματος απο τον μετρητή και απολύμανση του μετρητή,μετα απο κάθε χρήση σε ασθενή

  • Αντισηψία δέρματος και καλό στέγνωμα του αντισηπτικού, πριν τη μέτρηση

  • Έλεγχος της ημερομηνίας λήξης των ταινιών ελέγχου πριν τη χρήση.

  • Βαθμονόμηση του μετρητή σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

  • Ταυτοποίηση του κωδικού παρτίδας της ταινίας ελέγχου με τον κωδικό που εμφανίζεται στην οθόνη του μετρητή

  • Φύλαξη των ταινιών σε μέρος δροσερό, χωρίς υγρασία

  • Απαγορεύεται η επανατοποθέτηση του καλύμματοςτης βελόνας ινσουλίνης μετά τη χρήση

   5.ΥΛΙΚΟ

  • Μετρητής σακχάρου

  • Ταινίες ελέγχου

  • Σκαρφιστήρας μίας χρήσης ή αποστειρωμένη βελόνα ινσουλίνης

  • Γάντια

  • Τολύπιο βάμβακος

  • Αλκοολούχο αντισηπτικό

  • Νεφροειδές

   6.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

   1.Προετοιμάστε το υλικό

   2.Ελέγξτε της ημερομηνίας λήξης των ταινιών ελέγχου

   3.Βαθμονομήστε τον μετρητή με τον κωδικό της παρτίδας, αν ανοιχθεί καινούργιο κουτί ταινιών

   4.Ταυτοποιείστε τον ασθενή

   5.Ενημερώστε τον ασθενή για τη διαδικασία

   6.Εφαρμόστε υγιεινή των χεριών

   7.Φορέστε γάντια

   8.Εφαρμόστε αντισηπτικό στο άκρο του δακτύλου του ασθενή και αφήστε να στεγνώσει καλά

   9.Ενεργοποιήστε τον μετρητή

   10.Τοποθετήστε την ταινία στην εσοχή του μετρητή και αναμένατε για την εμφάνιση του εικονιδίου της σταγόνας αίματος, στην οθόνη

   11.Ταυτοποιείστε τον κωδικό παρτίδας της ταινίας με τον κωδικό στην οθόνη του μετρητή

   12.Τρυπήστε το άκρο του δακτύλου του ασθενή με σκαρφιστήρα ή βελόνα ινσουλίνης, σε μικρό βάθος.

   13.Προτιμάται το τρύπημα στα πλάγια του δακτύλου.

   14.Εναλλαγη δακτύλου και θέση τρυπήματος

   15.Εφαρμόστε ελαφρά πίεση στο δάκτυλο, ώστε να σχηματιστεί μια μικρή σταγόνα αίματος

   16.Εναποθέστε τη σταγόνα αίματος στην ταινία ελέγχου και αναμένατε έως οτου εμφανιστεί το αποτέλεσμα στην οθόνη.

   17.Οταν η δοκιμαστική ταινία αναρροφήσει αρκετό αίμα, ο μετρητής εκπεμπει εναν ήχο και η μέτρηση αρχίζει αυτόματα

   18.Σκουπίστε το σημείο τρυπήματος με ενα στεγνό βαμβάκι ή γάζα

   19.Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο υλικό στον ειδικό κάδο καταλλήλως

   20.Απολυμάνετε τον μετρητή μετά τη χρήση

   21.Εφαρμόστε υγιεινή των χεριών

   22.Ενημερώστε τον ιατρό για την τιμή του σακχάρου

   23.Καταγράψτε την τιμή του σακχάρου στο ειδικό διάγραμμα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

1.Μετρήστε το σάκχαρο αίματος σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα συμφωνα με την ιατρική οδηγία

2.Παρακολουθήστε τον ασθενή για συμπτώματα ή σημεία υπογλυκαιμίας ή υπεργλυκαιμίας

3.Ενημερώστε τον ιατρό σε οποιαδήποτε αιφνίδια αλλαγή της κλινικής εικόνας του ασθενη.

Β. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Blows W.T (2001) The biological basis of nursing: Clinical observations. London, Routledge

 2. Ferguson A. (2005) Blood glucose monitoring. Nursing times.

 3. Nicol M., Bedbord-Turner S.,Cronin P.,Rawlings-Anderson K. (2004) Essential nursing skills. London,Mosby

 4. Skinner S. (2005) Understanding clinical investigations: A quick reference manual. 2nd Edition. London,Bailliere tindall

 5. CDC (2012) Infection prevention during Blood Glucose Monitoring and Insulin Administration

 6. Dougherty L.,Lister S. (2004) The Royal Marsden Hospital Manual of Clinical Nursing Procedures (6th Ed). Oxford: Blackwell Publishing

 7. Gibson T. (2007) Blood glucose monitoring.

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ