ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Ανοσολογικό

Ανοσολογικό Εργαστήριο

Διευθύντρια: Φράνκα Παστόρε, Ιατρός Βιοπαθολόγος

Τηλ. Επικοινωνίας: 2461352730

Αναλύσεις Ανοσολογικού Εργαστηρίου:

TSH

FT3

T3

FT4

T4

CEA

CA – 125

CA – 15-3

CA – 19-9

AFP

PSA

B- HCG

Hbs Ag

Anti Hbs

Anti Hbc

Hbe Ag

Anti Hbe

Anti HCV

Anti HIV

CMV IgG, IgM

WIDALWRIGTH (συγκολλιναντίδραση)

PCT

RPR (συγκολλιναντίδραση)

MONOtest(συγκολλιναντίδραση)

Ανίχνευση clostridium difficile

Ανίχνευση στα ούρα για οπιούχα (Εντολή Νοσοκομειακού Ψυχιάτρου)

Ανίχνευση στα ούρα για κανναβιδοειδή (Εντολή Νοσοκομειακού Ψυχιάτρου)

  Anti HAV IgG και IgM

  Βιταμίνη Β12

  Φυλλικό Οξύ

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ