ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Check Up Ανδρών-Γυναικών

Το Check-up Ανδρών περιλαμβάνει :

 • Γενική εξέταση αίματος
 • Γενική εξέταση ούρων
 •  ΤΚΕ
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Ολικά λιπίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • γ-GT
 • Κρεατινίνη
 • Χολερυθρίνη
 • Λευκώματα ολικά
 • Αλκαλική φωσφατάση
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Ασβέστιο
 • Φώσφορος
 • Σίδηρος, Φερριτίνη
 • TSH
 • Ακτινογραφία θώρακος
 • Έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας (σπιρομέτρηση)
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Καρδιολογική, Παθολογική εξέταση
 • Οφθαλμολογική, ΩΡΛ εξέταση
 • PSA άνω των 40 ετών

Οι παραπάνω εξετάσεις διενεργούνται έπειτα από ραντεβού και έκδοση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού από τον αντίστοιχο θεράποντα ιατρό.

Το Check-up Γυναικών περιλαμβάνει :

 • Γενική εξέταση αίματος
 • Γενική εξέταση ούρων
 • ΤΚΕ
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό Οξύ
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Ολικά λιπίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • γ-GT
 • Κρεατινίνη
 • Χολερυθρίνη
 • Λευκώματα ολικά
 • Αλκαλική φωσφατάση
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Ασβέστιο
 • Φώσφορος
 • Σίδηρος, Φερριτίνη
 • TSH
 • Ακτινογραφία θώρακος
 • Έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας (σπιρομέτρηση)
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Καρδιολογική, Γυναικολογική εξέταση
 • Παθολογική, Οφθαλμολογική, ΩΡΛ εξέταση
 • Pap Test
 • Υπερηχογράφημα μαστών
 • Ψηφιοποιημένη Μαστογραφία
 • Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας

  Οι παραπάνω εξετάσεις διενεργούνται έπειτα από ραντεβού και έκδοση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού από τον αντίστοιχο θεράποντα ιατρό.

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ