ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

1. Προγραμματίζει και ελέγχει την ποιότητα παρεχόμενης φροντίδας.

2. Αναγνωρίζει τον άρρωστο ή υγιή προσερχόμενο για παροχή φροντίδας, σαν ξεχωριστή ψυχοσωματική οντότητα.

3. Δημιουργεί κατάλληλο περιβάλλον για την εκπαίδευση των φοιτητών και σπουδαστώνΝοσηλευτικής.

4. Ευθύνεται για την πλήρη επαγγελματική κατάρτιση των Νοσηλευτών και του υπόλοιπου προσωπικού της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

5. Παρέχει Νοσηλευτική φροντίδα στον ασθενή με τρόπο που να αντιμετωπίζονται οι φυσιολογικές ψυχολογικές, πνευματικές και κοινωνικές ανάγκες του.

6. Εφαρμόζει το καθορισμένο από τον θεράποντα ιατρό, θεραπευτικό πρόγραμμα.

7. Μελετά και δίνει κατευθύνσεις για τη βελτίωση της Νοσηλευτικής Φροντίδας.

8. Χρησιμοποιεί και αξιοποιεί πλήρως το νοσηλευτικό προσωπικό.

9. Εφαρμόζει νέα μέτρα και μεθόδους για την βελτίβση των παρεχομένων υπηρεσιών από τη ΝΥ.

10. Επιλαμβάνεται τα θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού της ΝΥ.

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ