ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Βοηθοί Νοσηλευτών

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

- Αναφέρεται στον νοσηλευτή και εργάζεται με τις οδηγίες και την επίβλεψη αυτού και του προϊσταμένου του τμήματος.

- Βοηθά τον νοσηλευτή σε καθορισμένες νοσηλείες και στη φροντίδα και περίθαλψη των ασθενών και λαμβάνει οδηγίες μόνο από αυτόν.

- Εκτελεί την καθαριότητα και την φροντίδα του αρρώστου.

- Βοηθά τον άρρωστο κατά την διάρκεια που παίρνει την τροφή του και όταν υπάρχει αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης.

- Εκτελεί το στρώσιμο του κρεβατιού του αρρώστου.

- Δεν αναλαμβάνει μόνος του κανένα είδος νοσηλείας, παρά μόνο με την παρουσία ΤΕ Νοσηλευτή.

- Αναφέρει στον νοσηλευτή παν ότι υποπέσει στην αντίληψή του κι αφορά τους ασθενείς.

- Συμπεριφέρεται ευπρεπώς στους αρρώστους και διατηρεί την ατομικότητα της προσωπικότητάς τους.

- Ευθύνεται για την δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος στο θάλαμο του αρρώστου.

- Βοηθά τους αρρώστους που έχουν ανάγκη για ούρηση και αφόδευση και φροντίζει την καθαριότητά τους.

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ