ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Γραφείο Εκπαίδευσης Ν.Υ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Οργάνωση προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης.

  1. Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών.
  2. Διαχείριση εκπαιδευτικών αναγκών φοιτητών και μαθητών Νοσηλευτικής.
  3. Συνεργασία με τα Νοσηλευτικά στελέχη για τη βελτίωση της Νοσηλευτικής Φροντίδας μέσα από την εκπαίδευση.
  4. Οργάνωση εκπαιδευτικών Σεμιναρίων και Συνεδρίων.

Απώτερος σκοπός της λειτουργίας του γραφείου εκπαίδευσης αποτελεί:

  1. Η προαγωγή και ανάπτυξη της νοσηλευτικής επιστήμης και
  2. Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς.

Οι βασικοί στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας και εφαρμόζεται από το γραφείο εκπαίδευσης είναι:

  1. Η συνεχής ανάπτυξη των υπαρχουσών επαγγελματικών δεξιοτήτων ώστε να βελτιωθεί και ποιοτικά η επίδοση στα καθήκοντά του.
  2. Η ανάπτυξη διαφορετικών ή νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν νέα καθήκοντα και να ικανοποιήσουν μελλοντικές ανάγκες της υπηρεσίας
  3. Η μείωση του απαιτούμενου χρόνου προσαρμογής του προσωπικού κατά την ανάληψη μιας νέας θέσης.

Στο Γραφείο Εκπαίδευσης ορίστηκε υπεύθυνη η Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, Αντωνιάδου Χαρούλα.

Το τηλέφωνο του γραφείου εκπαίδευσης :2461352623 και το email : gekpaid@mamatssio.gr

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ

 

 

 

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ