ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Αντιμετώπιση Καρδιακής Ανακοπής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

3η Υ.ΠΕ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ" ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ: ΤΣΑΟΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ. Ε. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ

Η σωστή και αποτελεσματική αρωγή του νοσηλευτή κατά την αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής του ασθενή από κλινικό τμήμα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Καρδιοπνευμονική ανακοπή: Αιφνίδια παύση της κυκλοφορίας και της αναπνοής που οδηγεί σε ανεπαρκή παροχή οξυγονωμένου αίματος στα ζωτικά όργανα και θάνατο, αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση: Διατήρηση και επαναφορά στη ζωή ασθενή με καρδιοπνευμονική ανακοπή, μέσω μιας αλληλουχίας ενεργειών (αλγόριθμοι Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής ή Εξειδικευμένης ΚΑΡΠΑ).

Τα κλινικά σημεία της ανακοπής και ο χρόνος εμφάνισής τους είναι:

Απώλεια σφυγμού (ψηλάφηση καρωτίδας): Αμέσως

Απώλεια καρδιακών τόνων: Αμέσως

Απώλεια συνειδήσεως: 10-20 sec

Διακοπή αερισμού: 15-30 sec

Μυδρίαση: 60-90sec

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο νοσηλευτής είναι υπεύθυνος για:

τον έλεγχο και την προετοιμασία του υλικού και των φαρμάκων

τη γνώση της λειτουργίας του εξοπλισμού

τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του απινιδωτή

τη γνώση της Βασικής και Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ζωής.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΥΛΙΚΑ

Απαραίτητος εξοπλισμός:

 • Απινιδωτής
 • συσκευή αναρρόφησης
 • φορητός αναπνευστήρας
 • παροχή 02
 • φορητό πιεσόμετρο
 • στηθοσκόπιο
 • οξύμετρο
 • monitor

Εξοπλισμός τροχήλατου επείγουσας διασωλήνωσης:

 • Αντισηπτικό διάλυμα (αλκοολούχο)
 • Γάντια
 • Προστατευτική ενδυμασία (μπλούζα, μάσκα)
 • Αδιάβροχο αποστειρωμένο πεδίο
 • Λαρυγγοσκόπιο με λάμες σε διάφορα μεγέθη
 • Ενδοτραχειακοί σωλήνες κλιμακούμενου μεγέθους με αεροθάλαμο
 • Ambu
 • Μάσκες αερισμού διαφόρων μεγεθών
 • Στοματοφαρυγγικοί και ρινοφαρυγγικοί αεραγωγοί
 • Οδηγοί ενδοτραχειακών σωλήνων
 • Λαβίδα Magill
 • Διάφορα μεγέθη λαρυγγικής μάσκας
 • Υδατοδιαλυτή λιπαντική γέλη
 • Σύριγγες
 • Μάσκα με ασκό μη επανεισπνοής οξυγόνου (60-100%)
 • Καθετήρες αναρρόφησης
 • Φακαρόλα ή στερεωτική ταινία
 • Φάρμακα: ατροπίνη, ξυλοκαΐνη, αδρεναλίνη, ντοπαμίνη, μυοχαλαρωτικά (σουκινυλοχολίνη, ροκουρόνιο), ενδοφλέβια αναισθητικά (προποφόλη, πεντοθάλη, μιδαζολάμη κ.α.)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

Ενέργειες - Αιτιολόγηση

1) Επιβεβαίωση της καρδιακής ανακοπής του ασθενή.

2) Ενημέρωση του θεράποντος ιατρού και άμεση κλήση Καρδιολόγου.

3) Μεταφορά του τροχήλατου ανακοπής στο θάλαμο του ασθενή.

Προαγωγή της αποτελεσματικότητας.

4) Τοποθέτηση του ασθενή σε ύπτια θέση για ΚΑΡΠΑ.

Αποτελεσματική ΚΑΡΠΑ.

5) Άμεση έναρξη ΚΑΡΠΑ 30 συμπιέσεις: 2 εμφυσήσεις.

Οι συμπιέσεις πρέπει να έχουν βάθος 4-5 cm και συχνότητα 100/ λεπτό.

6) Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού αεραγωγού και αερισμός του ασθενή με Ambu συνδεδεμένη σε παροχή οξυγόνου με το κεφάλι του ασθενή σε ήπια έκταση.

Διευκόλυνση του αερισμού - Οξυγόνωση του ασθενή.

7) Ενεργοποίηση του απινιδωτή και σύνδεση των ηλεκτροδίων ΗΚΓ του απινιδωτή στον ασθενή.

Απινιδωτής πάντα σε ετοιμότητα για απινίδωση.

8) Εξασφάλιση φλεβικής γραμμής και χορήγηση υγρών και φαρμάκων σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες.

Υποστήριξη της κυκλοφορίας.

10) Σύνδεση του ασθενή με συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης και με παλμικό οξύμετρο.

Συνεχής παρακολούθηση ζωτικών σημείων.

11) Καταγραφή του συμβάντος, των παρεμβάσεων και της έκβασης στην κάρτα νοσηλευτικής παρακολούθησης.

Νοσηλευτική τεκμηρίωση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η επαναφορά της αυτόματης κυκλοφορίας είναι ο πρωταρχικός στόχος στα περιστατικά καρδιακής ανακοπής. Ο ασθενής μετά από επιτυχή ανάνηψη δεν είναι αιμοδυναμικά σταθερός και ιδανικά χρήζει νοσηλείας / παρακολούθησης σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ