ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Επιτροπή Λοιμώξεων

 

Covid-19

Αγαπητοί μας συμπολίτες, ακολουθεί μία σείρα από ΒΙΝΤΕΟ σχετικά με τα ζητήματα πρόληψης και ενημέρωσης που σχετίζονται με τον Covid-19...

 

Καλή Δύναμη σε όλους...

 

 1. Προστασία προσώπου - Μάσκα

 2. Απαραίτητος Εξοπλισμός Προστασίας
 3. Πώς χρησιμοποιώ την Χειρουργική μάσκα - Μέρος 1
 4. Πώς χρησιμοποίω την Χειρουργική Μάσκα - Μέρος 2
 5. Σωστό πλύσιμο Χεριών
 6. Εξοπλισμός Επαγγελματιών Υγείας
 7. Τρόπος ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ προστατευτικού εξοπλισμού
 8. Προτεινόμενος εξοπλισμός και χρήση του

 

 

 


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων απαρτίζεται από 10 μέλη, διαφορετικών ειδικοτήτων, με Πρόεδρο την Δ/ντρια του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου κα. Φράνκα Παστόρε.
Το Γραφείο της ΕΝΛ είναι στελεχωμένο με την Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων όπως ορίζεται με το ΦΕΚ 388/18-02-2014 και εδρεύει στο ισόγειο τμήμα του Νοσοκομείου.

Ν.Ε.Λ.: Μπερντένη Αικατερίνη (τηλ. επικοινωνίας 24613 52785)

 

ΣΚΟΠΟΣ- ΔΡΑΣΕΙΣ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΛ –ΝΕΛ

Οι δραστηριότητες-δράσεις της ΕΝΛ στοχεύουν στην πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων, υπό τις   κατευθυντήριες οδηγίες- προτάσεις – συστάσεις του     Υ.Υ. κ Κ.Α. και του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Οι Αρμοδιότητες της ΕΝΛ-ΝΕΛ είναι :

 • η επιτήρηση των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας του Νοσοκομείου
 • η επιτήρηση των κανόνων αποστείρωσης, απολύμανσης και αντισηψίας (κλινικά τμήματα- τμήμα αποστείρωσης)
 • η επιτήρηση - καταγραφή των νοσοκομειακών λοιμώξεων και η λήψη μέτρων αντιμετώπισης τους
 • η καταγραφή των επαγγελματικών ατυχημάτων του υγειονομικού προσωπικού (έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες – εργαστηριακός έλεγχος υγειονομικού προσωπικού -αρχειοθέτηση αποτελεσμάτων )
 • η ενημέρωση -εκπαίδευση του προσωπικού στην πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων
 • η ενημέρωση -εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού (ΤΕΠ) στην αντιμετώπιση περιστατικών που σχετίζονται με μετάδοση νοσημάτων από ζώα (ζωοανθρωπονόσοι )
 • η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα προστασίας-προφύλαξης κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών καθηκόντων (Μέτρα Ατομικής Προστασίας- διαχείριση αιχμηρών αντικειμένων- εμβολιασμοί)
 • Η επιτήρηση, συλλογή, αποστολή των ειδικών δελτίων καταγραφής, των υποχρεωτικώς δηλούμενων νοσημάτων στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
 • Η εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων του Νοσοκομείου
 • Η παρακολούθηση της υγιεινής των χώρων (συμπεριλαμβανομένων πλυντηρίων, μαγειρείων, εστίασης)

 • Η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Προκρούστης» του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (Νοέμβριος 2010) με την υποχρεωτική δήλωση όλων των λοιμώξεων από τα τρία βασικότερα Gram αρνητικά νοσοκομειακά παθογόνα ανθεκτικά στις καρβαπενέμες (Klebsiella spp, Acinetobacter spp, Pseudomonas spp.)
 • Επιτήρηση - παροχή οδηγιών απομόνωσης ασθενών και τήρησης ειδικών μέτρων προφύλαξης και ελέγχου διασποράς πολυανθεκτικών παθογόνων (Gram -)
 • Η άμεση παρέμβαση σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων νοσοκομειακής λοίμωξης ή κρούσματος λοιμώδους νοσήματος.
 • η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών
 • η καταγραφή της συμμόρφωσης του υγειονομικού προσωπικού στην τήρηση των κανόνων της «Υγιεινής των Χεριών» - συστάσεις
 • Επιτήρηση της ορθής χρήσης των γαντιών από τους επαγγελματίες υγείας –οδηγίες –συστάσεις
 • Ενημέρωση της 3ης υγειονομικής Περιφέρειας για την λειτουργία του νοσοκομείου σε θέματα νοσοκομειακών λοιμώξεων- διαχείρισης περιστατικών (Λύσσα, Εποχική Γρίπη κ.α)
 • Σύνταξη και Εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων σε χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΦΕΚ τ. 388Β΄/2014)

 • ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ – Ομάδα Εργασίας και Επέμβασης

  Πρόεδρος -Δ/ντρια του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου :Φράνκα Παστόρε

                                             Δ/ντρια Νοσ/κης Υπηρεσίας : Μαλαματή Καλώτα

                                 Νοσηλεύτρια Επιτήρησης : Αικατερίνη Μπερντένη
                                          Λοιμώξεων

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2461352785-2461352730

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ