ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

18 Απριλίου: Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα του Ασθενούς

       Σύμφωνα με πρόσφατη νομοθεσία (Ν.4368/2016, άρθρο 60), οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας εντός των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τα οποία μεταξύ άλλων συλλέγουν και διεκπεραιώνουν παράπονα και καταγγελίες πολιτών.

       Σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργήσαμε στην ιστοσελίδα μας το "Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Ασθενών" μέσω του οποίου εξετάζονται παράπονα και αξιολογούνται οι προτάσεις που υποβάλλονται από οποιοδήποτε πρόσωπο και αφορούν πράξεις, παραλείψεις ή συμπεριφορά του προσωπικού του Νοσοκομείου Κοζάνης.

Για περισσότερές πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας, παρακαλώ πατήστε εδώ...

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ